Test- og udviklingsværktøjer

Personlighedstests og profiler, Teamprofiler samt 360 graders ledermåling.

Hvad tilbyder Nobiles?

Flere af Nobiles’ rådgivere er certificerede i en eller flere test- og udviklingsværktøjer. Vi lægger stor vægt på, at værktøjerne anvendes i sammenhæng med et skræddersyet forløb, hvor testtilbagemeldingen følges op af en eller flere personlige udviklingssamtaler. Valg og brug af test- og udviklingsværktøj afhænger af testpersonernes rolle og erfaring, konteksten og ikke mindst formålet med at gennemføre testen.

I teamudviklingsforløb skaber værktøjerne et godt udgangspunkt for, at teamet bliver bevidst om de enkelte teammedlemmers forskelligheder, styrker og udfordringer. Vi arbejder både på individuelt og i teamet med, hvordan testresultaterne kan skabe afsæt for dialog og læring.

Personlighedstests og profiler:

  • Hogan Assessment Test
  • Gordon Personal Profile
  • Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)
  • Everything DiSC®.

Teamprofiler:

  • Hogan Team Report
  • MBTI® TEAM REPORT
  • DiSC® Team View Report

360 graders ledermåling:

  • Leadership Versatility Index (LVI)