Strategi

Nobiles hjælper vores kunder til at få fastlagt en menings- og værdiskabende strategi, der kan kommunikeres bredt til virksomhedens ejere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

I et samfund og marked, der er præget af hastig udvikling, forandring, stor kompleksitet og hård konkurrence, stilles der stigende krav til virksomheders omstillingsparathed og manøvredygtighed. Der stilles derfor også store krav til virksomheders strategivalg og evne til at være på forkant med uforudsete, ønskede eller påtvungne forandringer. Langt de fleste virksomheder og organisationer mærker i hverdagen, at det kan være en stor udfordring løbende at udvikle forretningen samtidigt med, at fokus skal fastholdes på driften og på kunderne. Konkurrencebilledet og presset udefra øger samtidig kompleksiteten, hvilket yderligere forstærker presset på virksomheden og den enkelte leder.

Hvad tilbyder Nobiles?

I Nobiles har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at håndtere dette strategiske dilemma. Vi arbejder sammen med vores kunder for at få fastlagt en menings- og værdiskabende strategi, der kan kommunikeres bredt til virksomhedens ejere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores strategiske kompetencer dækker både bredt branchemæssigt og er funderet på en teoretisk, praktisk og erfaringsbaseret faglig indsigt indenfor:

 • Strategiudvikling og -implementering
 • Styring, måldannelse og resultateksekvering
 • Strategisk kommunikation
 • Effektivisering og ressourceoptimering

Vi hjælper vores kunder med bl.a. at besvare spørgsmål som…

 • Hvordan udvikler vi en strategi, der besvarer de krav til forandring, som virksomheden kan møde på sin vej?
 • Hvordan implementerer vi strategien på en effektiv måde?
 • Hvordan skaber vi den nødvendige forandringsvillighed, organisationskultur og adfærd til at understøtte strategien?
 • Hvordan kan virksomheden sikre agilitet i sit strategivalg i forhold til endnu ukendte forandringer?
 • Hvordan kan vi omsætte strategien til konkrete handlinger og tiltag?
 • Hvordan følger vi løbende op på effekten af strategiimplementeringen?
 • Hvordan gives lederne det ledelsesløft, som strategien kræver?
 • Hvordan kan vi skabe ejerskab og incitament hos ledere og medarbejdere til at udleve strategien?