Persondata-og cookiepolitik

Generelt om behandling af dine oplysninger
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nobiles behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. I forbindelse med vores vejledning, udvikling og konsultation af dig som klient indsamler og behandler Nobiles en række personoplysninger. Nobiles er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Nobiles
Republikken
Vesterbrogade 26,1620 København V
CVR-nr.: 38475940
Telefon: 30627566
Mail: info@nobiles.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Løsning af vores alle vores rådgivningsopgaver inkl. Camp Future
 • Fakturering
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, fx:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Til brug for rådgivningen indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Kategorier af personoplysninger
Nobiles indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig i det omfang, som det er relevant; navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsrelationer, jobtitel og uddannelse og faktureringsoplysninger. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger anonymiseret: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på..

Videregivelse af personoplysninger
Nobiles benytter en række databehandlere til opbevaring af data herunder E-Economic, Superoffice CRM og Google Analytics. Databehandlerne behandler udelukkende data på vegne af Nobiles, og må derfor ikke anvende det til eget formål.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysninger er frivilligt givet af vores kunder og samarbejdspartnere. Vi indhenter aldrig data fra tredjepart.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder herunder: retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.