Langsommelighed – et effektivt svar på den stigende kompleksitet?

september 10th, 2019
Af Per Rindebæk

Alle har så travlt. Travlt med at finde de rigtige svar, de rigtige løsninger, finde fodfæste og måske med at finde den helt rigtige version af sig selv. Hastigheden dikteres ofte udefra, da vi (mennesker og virksomheder) har en indgroet tilbøjelighed til at spejle omgivelsernes kompleksitet – og indrette vores interne organiseringer derefter. Vores kultur skubber os også i retning af de hurtige beslutninger, men kunsten bliver at have mod til at stoppe op – både som leder og som menneske.

Et flittigt anvendt ord af tiden er ”agilitet”, der oftest oversættes til evnen til at være fleksibel og hurtigt tilpasse sig ændrede betingelser eller omstillingsparathed. Senest læste jeg en lovprisning i Børsen Ledelse om agilitet: ”For agilitet er pt. et af de bedste svar på, hvordan vi med succes forholder os til og agerer i de massive forandringer, som følger med disruption, digitalisering og alle de andre spændende, men også potentielt truende profetier om fremtidens vilkår for erhvervslivet”. Men den agile leder kan risikere at blive oplevet som den blafrende vindbøjtel, der vejrer for vinden.

Selvom jeg bestemt godt kan istemme, at beslutninger af og til skal tages agilt, vil jeg gerne slå et slag for, at agilitet går hånd i hånd med langsommeligheden. At vi som mennesker og ledere løbende og vedvarende stopper op og konsulterer det som Kahneman betegner som system 2 (det langsomme system), hvor refleksionen er i højsæde, og hvor vi tør kalde en mental time-out med tid til fordybelse og selvindsigt.

Dit valg – som leder og som menneske

Som leder styrker langsomligheden din autencitet, din konsistens, din evne til at fremstå som den velovervejede (og visionære) leder og ikke mindst din evne til at sætte ting i perspektiv og opbygge yderligere styrke i system 1 (det hurtige system).

Som menneske er det muligheden for at vælge dig selv i ægte Kierkegaards forstand: ” At vælge sig selv er at overtage ansvaret for lige præcis det selv, man er. Opgaven er ikke at blive en anden, men at blive sig selv. Og det kan ethvert menneske, hvis blot de sætter sig for det. Men det er en opgave, der kræver langsomhed, eftertænksomhed, selvigennemsigtighed, vilje og et etisk mod til at handle sig som selv – uanset hvad ‘de andre’ gør og synes.”

Agilitet defineret som omstillingsparathed er en nødvendighed og måske den eneste konstante faktor i en omskiftelig verden, men tag langsommeligheden i hånden og find dit eget fodfæste – som leder og som menneske.