Kulturmåling

OCAI bygger på Competing Values Framework (CVF), der er udnævnt til en af de 40 vigtigste business frameworks i historien (ten Haven et al., 2003). CVF kaldes ofte “Paradoksledelse” på dansk.

Hvad er OCAI?

OCAI bygger på Competing Values Framework (CVF), der er udnævnt til en af de 40 vigtigste business frameworks i historien (ten Haven et al., 2003). CVF kaldes ofte “Paradoksledelse” på dansk.

CVF-modellen indeholder 2 vigtige dimensioner hvis 4 kvadrater danner 4 kulturtyper (som vist på figuren til herunder):

CVF-modellen
  • Clan
  • Adhocracy (også kaldet innovationskultur)
  • Market (også kaldet rationel kultur)
  • Hierarchy

De 4 kulturtyper adskiller sig kraftigt på disse to dimensioner, som er det, der er Competing Values Framework (CVF):

  • Internt fokus og integration vs. Eksternt fokus og differentiering
  • Stabilitet og kontrol vs. Fleksibilitet og frihedsgrad

De 4 kulturtyper er således i indbyrdes konkurrence forstået på den måde, at hvis man vil have mere af en bestemt type må man samtidig acceptere mindre af noget andet.

Ved at måle på forskellige dimensioner (eksempelvis: ledelse, medarbejdere, afdelinger) opnås indblik i de kulturforskelle der normalt er i en organisation som kan bruges til at skabe endnu bedre resultater i organisationen (impact) eksempelvis omkring innovation, procesforbedringer, samarbejde, leverancetider m.m.