Kulturforandring


Der er et stadigt stigende fokus på værdien af organisationskultur i forbindelse med forandringsprocesser uanset om der er fokus på strukturer, processer eller ændret strategi. Erfaringen viser dog, at der ofte er meget langt fra skåltalerne til efterlevelse af de besluttede forandringer i det daglige. Organisationskultur er ofte mindre håndgribelig og alligevel altid nærværende. Det er de nedskrevne og uskrevne holdninger, normer, adfærd og værdier, der præger dagligdagen, og den er vigtig at kende for at samle medarbejdere og ledere i en virksomhed mod et fælles mål.

Kulturen i en organisation kan således fremme eller begrænse organisationens udvikling og dens evne til at efterleve de besluttede forandringer;

Peter Drucker er citeret for at sige, at ”Kultur spiser strategi til morgenmad”. Det betyder i praksis, at vi er nødt til at arbejde med kulturen, hvis vi skal arbejde med strategien. I Nobiles starter vi derfor altid indefra, og vi har gennem årene skabt gode resultater ved at arbejde med organisationskultur og kulturforandring i samarbejde med vores kunder. 

For mange virksomheder kan nogle af virksomhedslivets store spørgsmål være:

  • Hvorfor virker vores strategi ikke efter hensigten?
  • Hvorfor udarbejder vi mål- og delmålsætning for virksomheden, hvis de bare glemmes efterfølgende?
  • Hvorfor fungerer vores rapporteringssystemer ikke?
  • Hvordan gør vi vores værdier levende?
  • Hvorfor bliver vi ved med at gøre, som vi altid har gjort?

 

Svarene på disse spørgsmål kan ofte findes i organisationskulturen. Når vi arbejder med organisationskultur, har vi gode erfaringer med at anvende en metode, der hedder Organizational Culture Assessment Instrument eller OCAI. Metoden giver en hurtig og præcis “temperaturmåling” af organisationskulturen og således et overblik over, hvor der eventuelt skal korrigeres.

Nobiles er indgået i partnerskab med udbyderne af OCAI i Danmark, OCAI.dk, og vi kan derfor hjælpe dig/jer med både at gennemføre kulturmålinger, og med rådgivning om kulturforandring. Det tager ca. 15 minutter pr. bruger at måle den aktuelle og den foretrukne kultur i organisationen. OCAI findes på dansk, engelsk og norsk.

Læs mere om metoden her