Knæk Koden

Forløb for jobparate der
Kan · Vil · Tør · Gør

Knæk Koden er et forløb målrettet borgere i Odense Kommune, der er ramt af langtidsledighed og hvor målet er praktikplads og job i fynske virksomheder. Forløbet er bygget op omkring 4 begreber, der opstillet på formel er:

Evne (kan) + vilje (vil) + mod (tør) = handling (gør)

Fra ledig til praktikplads på få uger

Forløbet tager afsæt i den enkelte deltagers situation i forhold til formlen – og tilpasses individuelt i forhold til sparring, coaching og mentoring, samt uddannelse, motivation, attitude og adfærd. 

Mand på fabrik

Fra praktikplads til jobåbning

Udgangspunktet er, at alle deltagere tilknyttes en fynsk erhvervsvirksomhed, og at den enkelte deltager modtager sparring til at kunne løfte en defineret opgave i virksomheden, og derigennem komme tættere på at blive integreret varigt på arbejdsmarkedet. 

Målet er, at skabes praktikpladser og jobåbninger hos fynske virksomheder. Som udgangspunkt skal hver deltager have sin egen praktikplads – og praktikpladserne skal etableres i virksomheder, der mangler arbejdskraft. Denne rekrutteringsproces vil foregå i samarbejde med erhvervsorganisationer og virksomhedskonsulenterne i Odense Kommune. 

Til glæde og gavn i din virksomhed

Nobiles står for forløbet, virksomhedsrekruttering og etablering af mentorordning sammen med virksomheden. Har din virksomhed brug for motiverede og jobparate medarbejdere, så kontakt projektleder Anne Hørsted anne@nobiles.dk 
eller konsulent Janne Høgshøj 
janne@nobiles.dk og vi fortæller mere om forløbet og jeres muligheder.