Julie Hammerich

Julie Hammerich

Juniorkonsulent

Julie arbejder med organisatorisk udvikling og har en stor interesse for, hvordan forandringsprojekter drives og forankres med succes i organisationen. Julie læser til dagligt en kandidat i erhvervsøkonomi og psykologi på CBS og har derigennem fået konkrete analytiske redskaber til at udvikle og implementere forretningsprocesser i organisationer. Hun har derfor både en forståelse for virksomhedens mål og behov samt menneskers motivation, følelser og vilkår i forandringsprocesser. Julie har en nysgerrig og analytisk tilgang til problematikker og har stor fokus på, at et vellykket projekt både kræver blik for helheden og de små detaljer.

Julie har gennem sit tidligere arbejde hos CBS Business arbejdet med at skabe bro mellem de studerende på CBS og erhvervslivet. Hun har blandt andet rådgivet studerende indenfor jobsøgning, koordineret mentorprogrammer samt faciliteret employer branding-events.