Gry Hal

Gry Hal

Ledelsesrådgiver

Gry har stor praktisk erfaring og gode resultater med at skabe forretningsmæssig og menneskelig udvikling og forandring i både private og offentlige organisaitoner. Hun har selv mange års erfaring fra ledelse af HR-funktioner i større virksomheder i den finansielle sektor samt i IT- og offentlig virksomhed. Som ledelsesrådgiver arbejder Gry med coaching af ledere i forhold til forretnings- og ledelsesmæssige udfordringer, organisations- og lederudvikling, vurdering af lederteams samt med HR-processer generelt.

Gry besidder ud over den store erfaring fra praksis evnen til at møde mennesker med stor indlevelse og respekt med fokus på den enkeltes kapacitet. Gry kan gå direkte ind i forskellige og komplekse kontekster og medvirker med sin nytænkende tilgang til at skabe ro, indsigt og retning, hvad enten det fx drejer som om ledercoaching eller HR-processer.

Gry er certificeret i flere erhvervsrettede personlighedstests samt tests i forhold til teamudvikling.

Gry har en eMBA i ledelsesudvikling (MMD), en kandidatgrad i kvalitetsledelse, er coach- og proceskonsulentuddannet og fungerer også som ekstern lektor og censor inden for HR og ledelse.