Frederik Ross

Frederik Ross

Underviser – Camp Future

Frederik er underviser og vejleder på det erhvervsrettede uddannelsesforløb Camp Future, hvor ledige akademikere bliver matchet med virksomheder 1:1 og modtager undervisning i forretningsudvikling og projektstyring.

Frederik er underviser på Camp Future på baggrund af hans faglighed viden og personlige engagement, der kan hjælpe kandidaterne over målstregen med både deres løsninger og egen personlige udvikling. Som underviser peger Frederik på, at det er utrolig meningsfyldt at bidrage til ’aha’ oplevelserne, når kandidaterne begynder at finde frem til de forskellige løsninger på deres virksomhedscases.

Frederik har en professionsbachelor i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, samt en Cand.mag. i Designledelse fra SDU, Kolding. Frederik er selvstændig og driver til dagligt sin egen konsulentvirksomhed, hvor han arbejder med kommunikation, marketing og design.