Nobiles er nu samarbejdspartner med OCAI

marts 18th, 2019

 

 Få en valideret undersøgelse af jeres organisationskultur og hjælp til at transformere denne viden til vedvarende organisatorisk forandring. 


OCAI er et valideret redskab til at diagnosticere organisationskultur. Det er udviklet af professorer Robert Quinn og Kim Cameron og bruges af tusindvis af virksomheder verden over. Det tager ca. 15 minutter pr. bruger at vurdere den aktuelle og den foretrukne kultur i organisationen. OCAI findes på dansk, engelsk og norsk. Målingen styrker jeres udgangspunkt for at gennemføre forandringer og implementeringer. Dette ved at matche den ønskede forandringstilgang med kulturen, eller ændre kulturen til at matche forandringstilgangen.

Nobiles bruger OCAI til at understøtte jeres transformation. I tæt samarbejde med ledelsen iværksætter vi en proces, der tager afsæt i jeres kulturelle udgangspunkt. Sammen identificerer vi den fremtidige ønskede kultur og handlingsrummet for den kulturelle udvikling, hvor teori og måling omsættes til håndgribelige organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige håndtag, vi kan trække i, for at facilitere forandringen. 

Kulturudvikling

 

I Nobiles har vi samlet mere end 20 års erfaring med at drive organisatorisk forandring, og vi har derfor både en stærk forretningsmæssig og menneskelig forståelse for de processer og styringsmekanismer, der skal til blandt medarbejdere og ledelse for at skabe vedvarende forandring. 

Kulturforandring er aldrig et afsluttet kapitel, men med kulturundersøgelsen og det skræddersyede transformationsforløb, tager I et vigtigt skridt, der kan skabe grobund for og opbygge kompetencerne til, at jeres kultur vil udvikle sig i takt med jeres forretning og omverdenen. 

Læs mere om OCAI og det teoretiske rammeværk, Competing Values Framework (CVF). 

 

 “Gennem brug af OCAI-kulturmålingen hjalp Nobiles os med at blive bevidste om vores kultur
og gav os et fælles sprog at tale om den på. Processen hjalp os med at italesætte vores ønskede
kultur og klarlægge en specifik og overskuelig vej for vores rejse mod denne”
– Marie-Louise Gotholdt, National Chef Røde Kors Danmark 

 

Organisationer, vi har hjulpet med OCAI-måling og kulturforandring: